AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1s22s22p6. Số hạt mang điện trong ion X2+ là:

  • A. 16.
  • B. 18.
  • C. 20.
  • D. 22.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ion X2+ có cấu hình e: 1s22s22p6 
  ⇒ X có cấu hình e: 1s22s22p63s2 
  ⇒ pX = eX = 12
  ⇒ Số hạt mang điện trong X2+ = pX + eX2+ = 12 + 10 = 22

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>