YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ion M2+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí M trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

  • A. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.  
  • B. ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIA.          
  • C. ô 20, chu kì 4, nhóm IIB.
  • D. ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIB.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 689

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF