AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ion M2+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí M trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

  • A. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.  
  • B. ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIA.          
  • C. ô 20, chu kì 4, nhóm IIB.
  • D. ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIB.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>