ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ion M2+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí M trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

  • A. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.  
  • B. ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIA.          
  • C. ô 20, chu kì 4, nhóm IIB.
  • D. ô 18, chu kì 3, nhóm VIIIB.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 689

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đại cương kim loại

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1