ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn và 4,8 gam Mg bằng dung dịch H2SOloãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

  • A. 11,2
  • B. 22,4
  • C. 6,72
  • D. 4,48

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bảo toàn e:
  \(\\ 2n_{Zn} + 2n_{Mg} = 2n_{H_{2}} \\ \Rightarrow n_{H_{2}} = 0,5 \ mol \\ \Rightarrow V_{H_{2}} = 11,2 \ lit\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE