ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hợp chất hữu cơ X (có M = 60 đvC và chứa C, H, O). Chất X có khả năng phản ứng được với NaOH và cho được phản ứng tráng bạc. Tên gọi của X là

  • A. Axit fomic. 
  • B. Ancol propylic. 
  • C. Axit axetic. 
  • D. Metyl fomat.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68361

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON