ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 5,12 gam hỗn hợp gồm Al và Fe vào dung dịch chứa FeCl3 1M và CuCl2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và rắn Y gồm hai kim loại. Cho toàn bộ Y vào dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 1,792 lít khí H2 (đktc) và còn lại 3,84 gam kim loại không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  • A. 73,36. 
  • B. 78,60. 
  • C. 75,36. 
  • D. 77,52.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Y chứa nFe = nH2 = 0,08 và nCu = 0,06

  Dung dịch ban đầu chứa CuCl2 (0,06) và FeCl3 (0,12)

  Dung dịch X chứa Al3+ (a), Fe2+ (b) và Cl- (0,48)

  BTDT: 3a + 2b = 0,48

  BTKL kim loại: 5,12 + 0,06.64 + 0,12.56 = 27a + 56b + 0,08.56 + 3,84

  → a = 8/75 và b = 0,08

  → nAgCl = 0,48 và nAg = 0,08

  → m = 77,52

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68427

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON