YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hợp chất A chứa 2 nguyên tố là chất rắn ở điều kiện thường và chứa hơn 10% Hiđro về khối lượng. A là một tác nhân khử mạnh, có thể tác dụng với nước giải phóng đơn chất B. Nung nóng A trong CO2 tạo ra sản phẩm duy nhất là chất rắn kết tinh không màu C chứa 61,54% Oxi về khối lượng. Cho chất C phản ứng với H2SO4 loãng tạo ra chất hữu cơ D, song khi tác dụng với H2SO4 đặc thì thu được chất khí E nhẹ hơn không khí. Xác định các chất A, B, C, D, E và viết các phương trình hóa học xảy ra. 

  Lời giải tham khảo:

  Theo giả thiết ta suy ra A là một hidrua kim loại có dạng MHn

  Ta có: %H = [n : (n + MM)] .100 >10 ⇒  9.n > M

  Xét các giá trị n = 1, 2, 3, 4 nhận thấy chỉ có n = 1, M = 7 là thích hợp.

  Vậy M là kim loại Liti, A là LiH

  PTHH:

  LiH + H2O → LiOH + 0,5H2

  LiH + CO2 → HCOOLi

  %O = 61,6% thõa mãn với bài ra. Vậy C là HCOOLi

  PTHH: 2HCOOLi + H2SO4 → Li2SO4 + 2HCOOH

  HCOOLi + H2SO4 (đặc) → LiHSO4 + CO + H2O

  Kết luận: A là LiH, B là H2, C là HCOOLi, D là HCOOH, E là CO

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81256

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON