ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm một axit, một este và một ancol đều no, đơn chức, mạch hở. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 thu được 28,8 gam muối. Nếu cho a gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì thu được 3,09 gam hỗn hợp muối được tạo ra bởi hai axit là đồng đẳng kế tiếp và 0,035 mol một ancol duy nhất Y, biết tỉ khối hơi của ancol Y so với hidro nhỏ hơn 25 và ancol Y không điều chế trực tiếp được từ chất vô cơ. Đốt cháy hoàn toàn 3,09 gam 2 muối trên bằng oxi thì thu được muối Na2CO3, hơi nước và 2,016 lít CO2 (đktc). Giá trị gần nhất của m là

  • A. 66,4. 
  • B. 75,4. 
  • C. 65,9. 
  • D. 57,1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  MY < 50 và không điều chế trực tiếp từ các chất vô cơ nên Y là C2H5OH

  2CnH2n-1O2Na + O→ (2n - 1) CO2 + (2n - 1) H2O + Na2CO3

  nCO2 = 0,09 → nmuối = 0,18/(2n-1)

  mmuối = (14n + 54).0,18/(2n - 1) = 3,09 gam

  →  n = 3,5

  →  Muối gồm C2H5COONa (0,015) và C3H7COONa (0,015)

  TH1: X gồm C2H5COOH (0,015), C3H7COOC2H5 ( 0,015) và C2H5OH (0,02)

  →  mX = 3,77

  X + NaHCO3 →  C2H5COONa (0,015) →  mmuối = 1,44 gam

  Tỉ lệ: 3,77 gam X tạo ra 1,44 gam muối

  →  m gam X tạo ra 28,8 gam muối →  m = 75,4 gam

  TH2: X gồm C3H7COOH (0,015), C2H5COOC2H5 (0,015) và C2H5OH (0,02)

  →  mX = 3,77

  X + NaHCO3 → C3H7COONa (0,015) →  mmuối = 1,65

  Tỉ lệ: 3,77 gam X tạo ra 1,65 gam muối →  m gam X tạo ra 28,8 gam muối

  →  m = 65,80 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66067

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON