ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đimetyl oxalat và este Y đơn chức, có hai liên kết pi trong phân tử, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol X cần dùng 1,25 mol O2 thu được 1,3 mol CO2 và 1,1 mol H2O. Mặt khác, cho 0,4 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch Z (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà phòng hóa). Cho toàn bộ Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tối đa thu được là

  • A. 43,2 gam. 
  • B. 86,4 gam. 
  • C. 108,0 gam. 
  • D. 64,8 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  X gồm:

  C2H4O2: a mol

  C4H6O4: b mol

  CnH2n-2O2: c mol

  nX = a + b + c = 0,5

  nCO2 = 2a + 4b + nc = 1,3

  nH2O = 2a + 3b + nc - c = 1,1

  nO = 2a + 4b + 2c = 1,2

  → a = 0,3; b = 0,1; c = 0,1; n =3

  → Y là HCOOCH=CH2

  Thủy phân 0,5 mol X → HCOONa (a + c = 0,4), CH3CHO (0,1) → nAg = 1

  Tỉ lệ: Từ 0,5 mol X thu được 1 mol Ag

  → Từ 0,3 mol X thu được 0,3.1/0,5 = 0,6 mol Ag

  → mAg = 64,8 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66005

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF