YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở, có thể là ankan, anken, ankin, ankadien. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau, X không thể gồm

  • A. ankan và ankin
  • B. ankan và ankađien  
  • C. hai anken    
  • D. ankan và anken

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đốt ankan tạo nH2O > nCO2;

  Đốt anken tạo nH2O = nCO2;

  Đốt ankin(ankađien) tạo nH2O < nCO2;

  Vậy về tư duy toán học thì chỉ có đáp án D

  Chú ý: Đốt hỗn hợp (ankan và ankin) hoặc (ankan và ankađien) mà thu được nCO= nH2O khi số mol thành phần đem đốt bằng nhau;

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76703

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON