ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Ở nhiệt độ thường, Cu(OH)2 tan được trong dung dịch glixerol.

  (b) Ở nhiệt độ thường, C2H4 phản ứng được với nước brom.

  (c) Đốt cháy hoàn toàn CH3COOCH3 thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.

  (d) Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng được với dung dịch NaOH.

  Số phát biểu đúng là

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76683

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON