ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

  • A. 7,8. 
  • B. 46,6. 
  • C. 54,4. 
  • D. 62,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: nKAl(SO4)2.12H2O = 0,1 mol

  Vì nOH- : nAl3+ = 0,4: 0,1 = 4 → Al(OH)3 bị hòa tan hết → Kết tủa thu được chứa BaSO4: 0,2 mol

  → mBaSO4 = 46,6 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67760

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON