ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Một số kim loại kiềm thổ tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường. 
  • B. Tính khử của kim loại kiềm thổ tăng dần theo dãy: Ba, Ca, Mg. 
  • C. Các hiđroxit của kim loại kiềm thổ chỉ có tính bazơ.
  • D. Các kim loại kiềm thổ đều có 2 lớp electron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A

  Một số kim loại kiềm thổ tác dụng mạnh với nước ở nhiệt độ thường như Ba, Ca, Sr

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67740

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON