ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dãy gồm các kim loại đều phản ứng mạnh với nước ở nhiệt độ thường là:

  • A. Be, Ca, Ba. 
  • B. Na, Ba, K. 
  • C. Mg, K, Na. 
  • D. Al, Na, K.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Na, Ba, và K phản ứng mạnh với nước ở điều kiện thường.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67743

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON