ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là

  • A. 48,3. 
  • B. 45,6. 
  • C. 36,7. 
  • D. 57,0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe

  Sau phản ứng thu được hhX

  hhX + NaOH dư → ddY + 0,15 mol H2

  → nAl dư = 0,15 : 1,5 = 0,1 mol

  ddY gồm NaAlO2 

  NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3 + NaHCO3

  nAl(OH)3 = 0,5 mol

  → nAl2O3 = (0,5 - 0,1) : 2 = 0,2 mol

  → nFe3O4 = 0,2 : 4 x 3 = 0,15 mol

  Tổng số mol Al = 0,2.2 + 0,1 = 0,5 mol

  → m = 0,15.232 + 0,5.27 = 48,3 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67754

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON