ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực hiện các thí nghiệm sau:

  (a) Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2;

  (b) Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3;

  (c) Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3;

  (d) Cho từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2.

  Số thí nghiệm có kết tủa trắng sau khi phản ứng kết thúc là

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thí nghiệm thu được kết tủa là (c) và (d)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67751

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON