ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước thu được dung dịch Y. Để trung hòa Y cần vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là

  • A. Na.
  • B. Ca.
  • C. Ba.
  • D. K.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  H+ + OH → H2O || Trung hòa ⇒ nOH = nH+ = 0,05 mol.

  Gọi hóa trị của X là n ⇒ nX = 0,05 ÷ n ⇒ MX = 1,15 ÷ (0,05 ÷ n)

  ||⇒ MX = 23n ⇒ n = 1 và MX = 23 ⇒ X là Natri

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26399

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON