ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết hỗn hợp X gồm 5,6 gam Fe; 27 gam Fe(NO3)2 và m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 47,455 gam muối trung hoà và 2,352 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16. Giá trị của m là

  • A. 1,080.
  • B. 5,400.
  • C. 2,160.
  • D. 4,185.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nFe = 0,1 mol; nFe(NO3)2 = 0,15 mol. Đặt nNO = x; nN2O = y.

  nZ = x + y = 0,105 mol; mZ = 30x + 44y = 0,105 × 16 × 2 ||⇒ giải hệ có:

  x = 0,09 mol; y = 0,015 mol || Do Y chỉ chứa muối ⇒ H+ hết.

  ● ∑nH+ = 4nNO + 10nN2O + 10nNH4+ ⇒ nNH4+ = 0,01 mol.

  Bảo toàn nguyên tố Hidro: nH2O = (0,61 – 0,01 × 4) ÷ 2 = 0,285 mol. 

  ► Bảo toàn khối lượng: m = 1,08(g)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26407

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON