ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết 0,54 gam Al trong 70 mL dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 75 mL dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  • A. 0,39.
  • B. 0,78.
  • C. 1,56.
  • D. 1,17.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nAl = 0,02 mol; nCl = 0,07 mol; nNa+ = 0,075 mol. Ghép NaCl

  ⇒ còn dư (0,075 – 0,07 = 0,005) mol Na+ ⇒ ghép với AlO2 tạo NaAlO2.

  ||⇒ ghép được 0,005 mol NaAlO2 và còn dư (0,02 – 0,005 = 0,015) mol nguyên tố Al.

  ► Dùng nguyên tố đó ghép vào ↓ ⇒ nAl(OH)3 = 0,015 mol ⇒ m = 1,17(g)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26398

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF