ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V mL dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

  • A. 160.
  • B. 480.
  • C. 240.
  • D. 320.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  2,15(g) KL + ?O2 → 3,43(g) X || Bảo toàn khối lượng: mO = 1,28(g).

  ⇒ nO = 0,08 mol. Lại có: O + 2HCl → 2Cl + H2O.

  ||► V = 0,08 × 2 ÷ 0,5 = 0,32 lít = 320 ml

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26375

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF