• Câu hỏi:

  Hãy chọn câu trả lời đúng. Phần mềm máy tính nào dưới đây là ví dụ về sản phẩm đa phương tiện:

  • A. Phần mềm đồ họa
  • B. Phần mềm trình chiếu
  • C. Phần mềm trò chơi
  • D. Phần mềm xử lý ảnh 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC