YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn câu sai trong các câu dưới đây:

  • A. Đa phương tiện (multimedia) được hiểu như là thông tin kết hợp từ nhiều dạng thông tin và được thể hiện một cách đồng thời
  • B. Sản phẩm đa phương tiện: Là sản phẩm được tạo bằng máy tính và phần mềm máy tính
  • C. Ảnh động là một tranh, ảnh thể hiện cố định một nội dung
  • D. Phim là thành phần đặc biệt của đa phương tiện, tổng hợp tất cả các dạng thông tin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C: Ảnh động là một tranh, ảnh thể hiện cố định một nội dung

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5153

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON