ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hàm số y = f(x) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. Hàm số đã cho có đúng một cực trị.
  • B. Hàm số đã cho không có giá trị cực đại.  
  • C. Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.
  • D. Hàm số đã cho không có giá trị cực tiểu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số có hai điểm cực trị.

  Lưu ý: Hàm số \(f(x)\) vẫn có thể có cực trị tại điểm \(x_0\) mà tại đó \(f'(x)\) không xác định.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3129

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON