YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai hợp chất thơm X và Y có cùng công thức phân tử là CnH2n-8O2. Biết hơi chất Y có khối lượng riêng 5,447 gam/lít (đktc). X có khả năng phản ứng với Na giải phóng H2 và có phản ứng tráng bạc. Y phản ứng được với Na2CO3 giải phóng CO2. Tổng số công thức cấu tạo phù hợp của X và Y là

  • A. 4
  • B. 5
  • C. 7
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong 1 mol hơi chất Y có M Y = 5, 447.22, 4 =122(C7H6O2)

  Các đồng phân của X là HOC6H4CHO (o, m, p)

  Các đồng phân của Y là C6H5COOH

  Vậy tổng đồng phân của XY là 4.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 75855

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON