ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Rót từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3 ta có đồ thị bên. Hấp thụ một lượng dư CO2 vào dung dịch X thu được dung dịch Y,  cho Y tác  dụng  với  dung  dịch  Ca(OH)2 dư  thì  thu  được lượng kết tủa là 

  • A.  30 gam.   
  • B. 20 gam.  
  • C. 40 gam.  
  • D. 25 gam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 75851

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON