YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai hạt nhân đồng vị là hai hạt nhân có 

  • A.  cùng số nuclôn và khác số prôtỏn.   
  • B. cùng số prôtôn và khác số notron.
  • C. cùng số notron và khác số nuclon.             
  • D. cùng số notron và cùng số prỏtôn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 84073

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON