YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình và hệ phương trình:

  1) \(\frac{{3x + 1}}{2} - x = 1\)

  2) \(\left\{ \begin{array}{l}
  3x = 17 - y\\
  x - 2y = 1
  \end{array} \right.\)

  Lời giải tham khảo:

  1) \(\frac{{3x + 1}}{2} - x = 1 \Leftrightarrow 3x + 1 - 2x = 2 \Leftrightarrow 3x - 2x = 2 - 1 \Leftrightarrow x = 1\)

  Vậy nghiệm của phương trình là x = 1.

  2) \(\left\{ \begin{array}{l}
  3x = 17 - y\\
  x - 2y = 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  3x + y = 17\\
  3x - 6y = 3
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  7y = 14\\
  x - 2y = 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  y = 2\\
  x - 2.2 = 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 5\\
  y = 2
  \end{array} \right.\)

  Vậy nghiệm của hệ phương trình là \((x,y) = (5;2)\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA