ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giải bất phương trình  \({\left( {\sqrt[3]{x} + 1} \right)^5} + \sqrt[3]{x}{.2^{x - 1}} \ge 1.\)

  • A.  \(x\geq 1\)
  • B.  \(x\leq 1\)
  • C.  \(x\geq 0\)
  • D. \(x\leq 0\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \({\left( {\sqrt[3]{x} + 1} \right)^5} + \sqrt[3]{x}{.2^{x - 1}} \ge 1\,(1)\)

  + Với \(x < 0\) thì \(\sqrt[3]{x} < 0;\,\,\,{2^{x - 1}} > 0 \)

  \(\Rightarrow {\left( {\sqrt[3]{x} + 1} \right)^5} < 1;\,\,\sqrt[3]{x}{.2^{x - 1}} < 0.\) 

  Do đó VT(1) < 1. Vậy bất phương trình không có nghiệm trong khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right).\)   

  + Với \(x\geq 0\) thì \(\sqrt[3]{x} \ge 0;\,\,\,{2^{x - 1}} > 0 \)

  \(\Rightarrow {\left( {\sqrt[3]{x} + 1} \right)^5} \ge 1;\,\,\sqrt[3]{x}{.2^{x - 1}} \ge 0.\) 

  Do đó \(VT\,(1) \ge 1\). Vậy bất phương trình có nghiệm \(x \ge 0.\) 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1531

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1