YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giá trị của x trong phương trình \(\sqrt{(x-2)^2}=8\) là:

  • A. \(10\)
  • B. \(10\) và \(-6\)
  • C. \(-6\)
  • D. \(-8\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\sqrt{(x-2)^2}=8\Leftrightarrow |x-2|=8\Leftrightarrow x=10;x=-6\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF