AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nghiệm của phương trình \(\sqrt{3}x^2-\sqrt{108}=0\) là: 

  • A. \(\sqrt{6}\)
  • B. \(\sqrt{5}\)
  • C. \(\pm \sqrt{5}\)
  • D. \(\pm \sqrt{6}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\sqrt{3}x^2-\sqrt{108}=0\Leftrightarrow x^2=\sqrt{\frac{108}{3}}=\sqrt{36}=6\Leftrightarrow x=\pm \sqrt{6}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 108

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF