YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Giá trị của biểu thức \(2y^2.\sqrt{\frac{x^4}{4y^2}};(y<0)\) khi rút gọn là:

  • A. \(-xy^2\)
  • B. \(xy^2\)
  • C. \(-x^2y\)
  • D. \(x^2y\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(2y^2.\sqrt{\frac{x^4}{4y^2}}=2y^2.\frac{x^2}{2|y|}=2y^2.\frac{x^2}{-2y}=-x^2y\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 107

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF