YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nghiệm của phương trình \(\sqrt{5}x+\sqrt{5}=\sqrt{20}+\sqrt{45}\) là:

   

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\sqrt{5}x+\sqrt{5}=\sqrt{20}+\sqrt{45}\Leftrightarrow \sqrt{5}(x+1)=\sqrt{5}(2+3)\Leftrightarrow x=4\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 110

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF