YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Không dùng máy tính cầm tay, giá trị của biểu thức \(\sqrt{\frac{149^2-76^2}{457^2-384^2}}\) là

  • A. \(\frac{13}{29}\)
  • B. \(\frac{13}{27}\)
  • C. \(\frac{15}{27}\)
  • D. \(\frac{15}{29}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\sqrt{\frac{149^2-76^2}{457^2-384^2}}=\sqrt{\frac{(149+76)(149-76)}{(457+384)(457-384)}}=\sqrt{\frac{225.73}{841.73}}=\frac{15}{29}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 111

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF