YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số 30, - 2007. Hãy cho biết kết quả của công thức tính sau:

  a, = SUM(A1,B1,-30)

  b, = SUM(A1,A1,B1)

  c, = AVERAGE(A­1,B1,-30)

  d, =AVERAGE(A1,B1,2007)

  Lời giải tham khảo:

  a, -2007;

  b, -1947;

  c, -669;

  d, 10

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 111004

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF