YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai: Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp:

  • A. Soạn thảo văn bản;      
  • B. Ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng ;
  • C. Thực hiện tính toán, xây dựng các biểu đồ;  
  • D. Cả B và C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 110989

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF