YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để chọn đối tượng trên trang tính em thực hiện như thế nào? Hãy nối cột A và B dưới đây để được phương án đúng:

  A B

  1) Chọn một ô

  2) Chọn một hàng

  3) Chọn một cột

  a) Nháy chuột tại nút tên hàng

  b) Nháy chuột tại nút tên cột

  c) Đưa trỏ chuột tới ô đó và nháy

  Lời giải tham khảo:

  1c.

  2a.

  3b

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 111002

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF