YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng: Chương trình bảng tính có khả năng:

  • A. Lưu giữ một dạng dữ liệu;       
  • B. Lưu giữ và xử lí một dạng dữ liệu;
  • C. Xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau;   
  • D. Lưu giữ và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 110990

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF