YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền vào chỗ trống:

  A. = Min( 49, 8, 15, 2007, 30) có kết quả là…………….(1).

  B. = Max( 49, 8, 15, 2007, 30) có kết quả là…………….(2).

  Lời giải tham khảo:

  (1):  -8 

  (2):  -2007

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 111003

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF