YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để tính giá trị trung bình của ô A1 , B1, C1, các cách tính nào sau đâu là đúng:

  • A. = Sum ( A1+B1+C1);    
  • B. = (A1+ B1+ C1)/3;  
  • C. = Average ( A1,B1,C1);    
  • D. Cả A, B, C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 111000

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF