YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán

  • A. + -  .  :      
  • B. + - * /    
  • C. ^ / : x       
  • D. + -  ^ \

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 110998

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF