YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giả sử một bảng có 2 trường SOBH (số bảo hiểm) và HOTEN (họ tên) thì nên chọn trường SOBH làm khoá chính hơn vì:

  • A. Trường SOBH là duy nhất, trong khi đó trường HOTEN không phải là duy nhất
  • B. Trường SOBH là kiểu số, trong khi đó trường HOTEN không phải là kiểu số
  • C. Trường SOBH đứng trước trường HOTEN
  • D. Trường SOBH là trường ngắn hơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trường SOBH là duy nhất, trong khi đó trường HOTEN không phải là duy nhất

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13632

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON