YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các bảng sau:

  • DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai)
  • LoaiSach(MaLoai, LoaiSach)
  • HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia)

  Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào?

  • A. HoaDon
  • B. DanhMucSach, HoaDon
  • C. DanhMucSach, LoaiSach
  • D. HoaDon, LoaiSach

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  DanhMucSach, HoaDon

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13635

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON