YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Danh sách của mỗi phòng thi gồm có các trường : STT, Họ tên học sinh, Số báo danh, phòng thi. Ta chọn khoá chính là:

  • A. STT
  • B. Số báo danh
  • C. Phòng thi
  • D. Họ tên học sinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khóa chính là Số báo danh

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13631

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON