YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dung dịch tác dụng với CuO tạo ra sản phẩm là dung dịch có màu xanh lam : 

  • A. Dung dịch NaOH
  • B. Dung dịch Na2CO3
  • C. Dung dịch HCl
  • D. Dung dịch Ca(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CuO + HCl → CuCl2 + H2O  (dung dịch có màu xanh)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON