ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dung dịch tác dụng với CuO tạo ra sản phẩm là dung dịch có màu xanh lam : 

  • A. Dung dịch NaOH
  • B. Dung dịch Na2CO3
  • C. Dung dịch HCl
  • D. Dung dịch Ca(OH)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  CuO + HCl → CuCl2 + H2O  (dung dịch có màu xanh)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON