ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có 4 ống nghiệm đựng các dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4)2CO3. Dùng thêm hóa chất nào sau đây để nhận biết được chúng ?

  • A. Quỳ tím 
  • B. Dung dịch phenolphtalein
  • C. CO2 
  • D. Dung dịch NaOH
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4)2CO3

  Bước 1: Sử dụng quỳ tím nhận được:

  - KOH : Qùy hóa xanh

  - HCl: Qùy hóa đỏ

  - Ba(NO3)2, (NH4)2CO3 : không hiện tượng

  Bước 2: Sử dụng axit HCl vừa mới nhận biết được ở bước 1 cho vào hai dung dịch Ba(NO3)2, (NH4)2CO3

  (NH4)2CO3 : xuất hiện khí không màu là CO2 ta nhận biết được (NH4)2CO3

  Chất còn lại là Ba(NO3)2

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1