ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Có 4 ống nghiệm đựng các dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4)2CO3. Dùng thêm hóa chất nào sau đây để nhận biết được chúng ?

  • A. Quỳ tím 
  • B. Dung dịch phenolphtalein
  • C. CO2 
  • D. Dung dịch NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các dung dịch: Ba(NO3)2, KOH, HCl, (NH4)2CO3

  Bước 1: Sử dụng quỳ tím nhận được:

  - KOH : Qùy hóa xanh

  - HCl: Qùy hóa đỏ

  - Ba(NO3)2, (NH4)2CO3 : không hiện tượng

  Bước 2: Sử dụng axit HCl vừa mới nhận biết được ở bước 1 cho vào hai dung dịch Ba(NO3)2, (NH4)2CO3

  (NH4)2CO3 : xuất hiện khí không màu là CO2 ta nhận biết được (NH4)2CO3

  Chất còn lại là Ba(NO3)2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON