ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại  Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

  • A. 61,9% và 38,1% 
  • B. 63% và 37%
  • C. 61,5% và 38,5%
  • D. 65% và 35%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đồng không phản ứng với axit loãng nên lượng khí sinh ra là do phản ứng của Zn với H2SO4

  Số mol khí H2 sinh ra là:

   \(n = \frac{V}{{22,4}} = \frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1(mol)\)

  Phương trình phản ứng:

  Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

  0,1 \(\leftarrow\)                              0,1

  Khối lượng Zn phản ứng là: m = n.M = 0,1 .65 = 6,5 (gam)

  Khối lượng Cu là: 10,5 - 6,5 = 4 (gam)

  Thành phần phần trăm theo khối lượng là:

  \(\begin{array}{l} \% {m_{Cu}} = \frac{4}{{10,5}}.100 = 38(\% )\\ \% {m_{Zn}} = 100 - 38 = 62(\% ) \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7441

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF