ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí:

  • A. BaO,  Fe,  CaCO3
  • B. Al,  MgO,  KOH
  • C. Na2SO3,  CaCO3,  Zn
  • D. Zn,  Fe2O3,  Na2SO3 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dãy các chất Na2SO3, CaCO3, Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí lần lượt là khí SO2, CO2 và H2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7434

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON