ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dãy các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí:

  • A. BaO,  Fe,  CaCO3
  • B. Al,  MgO,  KOH
  • C. Na2SO3,  CaCO3,  Zn
  • D. Zn,  Fe2O3,  Na2SO3 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dãy các chất Na2SO3, CaCO3, Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành sản phẩm có chất khí lần lượt là khí SO2, CO2 và H2

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7434

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1