ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chất tác dụng với dung dịch HCl  tạo thành chất khí nhẹ hơn không khí là:

  • A. Mg
  • B. CaCO3
  • C. MgCO3
  • D. Na2SO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CaCO3, MgCO3, Na2SO3 đều phản ứng với với dung dịch HCl tạo khí CO2, SO2 mà hai khí này đều nặng hơn không khí. (44 > 29; 64 > 29)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7428

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON