ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Dung dịch H2SO4 tác dụng với chất nào tạo ra khí hiđro ?  

  • A. NaOH
  • B. Fe
  • C. CaO
  • D. CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kim loại + axit loãng → muối + H2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7417

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON