ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Dung dịch H2SO4 tác dụng với chất nào tạo ra khí hiđro ?  

  • A. NaOH
  • B. Fe
  • C. CaO
  • D. CO2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kim loại + axit loãng → muối + H2

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 7417

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1