YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dựa vào những dữ liệu dưới đây, hãy sắp xếp theo đúng trình tự thời gian:

  1. Phong trào Đồng khởi                                  3. Chiến thắng Vạn Tường.

  2. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”     4. Hiệp đinh Pari đươc kí kết.

  • A. 3, 1, 4, 2          
  • B. 2, 3, 4, 1.    
  • C. 1, 4, 2, 3           
  • D. 1, 3, 2, 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98330

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON