YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch mở màn cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 là:

  • A. Chiến dịch Hồ Chí Minh      
  • B. Chiến dịch Đường số 14 – Phước Long
  • C. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng       
  • D. Chiến dịch Tây Nguyên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98340

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON